Bij een optimale carrièreontwikkeling hebben succesvolle, getalenteerde professionals vele valkuilen. De meeste ontstaan sluipenderwijs.

  • De meeste tijd en energie wordt besteed aan de strategie & doelstellingen van het bedrijf waarvoor iemand werkt. Je vergeet al snel dat het bepalen van je persoonlijke missie, doelstelling en strategie noodzakelijk is. Neutrale en deskundige feedback is dan nodig.
  • Je volgt een standaard stramien van “succes”. Je wordt benijd door anderen, maar ontleent er zelf geen voldoening aan. Door de focus op telkens weer de volgende stap verplaatst “succes” – en zelfvoldoening – zich steeds weer naar de horizon;
  • Je persoonlijke missie, voor zover bewust en helder benoemd, worden niet in concrete en realistisch haalbare stappen vertaald. Het ontbreekt aan de kennis en ervaring om een effectieve aanpak te definiëren;
  • De concrete stappen worden niet systematisch uitgevoerd en opgevolgd. Aan de behoeftes van anderen (werk & privé) wordt een hogere urgentie toegekend. Men kijkt op tegen bepaalde, dominante aspecten en stelt uitvoering uit.

Deze valkuilen staan betere prestaties en een gezonde zelfverwezenlijking  in de weg. Counseling is daarbij een krachtige katalysator voor zelfverwezenlijking.

High Performers

Veel mensen denken dat de kwaliteiten van “high performers” wezenlijk verschillen van “normal performers” . Uit onderzoek blijkt dat talent in werkelijkheid een relatief secundaire rol speelt. Het verschil maakt hoe een minimum aan talent effectief aangewend wordt.

High performers onderscheiden zich met name door een langdurige, prestatie-gerichte inspanning op een specifiek terrein. Dat komt neer op gerichte, frequente oefening of training, in een programma met een objectief feedback mechanisme.

Achter bijna alle high performers is vaak een coach actief die in een strikt vertrouwelijke omgeving met feedback en stimulatie helpt om tot betere prestaties te komen.